Śląska Fundacja Pomocy Głuchoniewidomym - Oficjalna Strona

PROJEKTY

PZU - Bezpiecznie przekraczamy granice ciszy i ciemności

Śląska Fundacja Pomocy Głuchoniewidomym jest Fundacją działającą na terenie całego Województwa Śląskiego, wspiera osoby z niepełnosprawnością sprzężoną tj. równoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, również osoby niewidome, słabowidzące, głuche oraz słabosłłłyszące.

Głuchoniewidomi są bardzo nieliczną grupą (około 8 tys w całej Polsce) które na bardzo złożony i unikatowy charakter  niepełnosprawności potrzebują specjalnego wsparcia, i większym stopniu narażone są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa zarówno w domu jak i w przeszczeni publicznej..

Obecnie ŚFPG wraz z Fundacją PZU prowadząca akcję PZU- Bezpiecznie w ciszy i ciemności, która jest partnerem projektu „ Bezpiecznie przekraczamy Granice Ciszy i Ciemności”, celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszych podopiecznych poprzez poprawę ich sprawności psychofizycznej uzyskanej poprzez sprawność  swojego ciała ( możliwości i ograniczenia).

Chcemy to uzyskać poprzez udział w warsztatach z samoobrony, choreoterapii połączonej z elementami tańca towarzyskiego, rehabilitacji ruchowej z masażem oraz prelekcji informujących  o współczesnych zagrożeniach, metodach ich zwalczania i zapobiegania im.

Samoobrona

Ćwiczenia mają nauczyć uczestników umiejętności wykorzystania reakcji obronnych które w sytuacjach zagrożenia okazują się identyczne  jak u osób bez dysfunkcji, mają one poprawić koordynację ruchową, zwiększyć orientację i wykształcić zdolność abstrakcyjnego myslenia,chcemy nauczyć podopiecznych nie tylko technicznych elementów samoobrony ale również odpowiednich taktyk  pozwalających na rozładowanie agresji.  Zajęcia zmotywują uczestników do dalszej pracy nad sobą , zmotywują do wysiłku, podejmowania wyzwań i zmiany dotychczasowych postaw.

Choreoterapia

Celem choreoterapii jest odczucie uczestnika swojej cielesności i rozwijania świadomości, taniec sprzyja również zwiększeniu umiejętności  komunikacji pozawerbalnej i tworzenie nowych komunikatorów  ruchów co jest szczególnie przydatne dla osób głuchoniewidomych.

Podczas spotkań ze służbami mundurowymi zostaną omówione zagadnienia dotyczące przestępczości pospolitej sposobów jej zwalczania, internetowej  z szeroko pojętym  bezpieczeństwem w sieci oraz ochroną swoich danych osobowych.

Rehabilitacja z masażem

Niepełnosprawni z dysfunkcją słuchu i wzrokujednocześnie często borykają się z problemami utrzymania równowagi. Główną jest uszkodzenie struktur ucha. Objawy ich zaburzeń są niezwykle utrudniające lub wręcz uniemożliwiające wykonywanie codziennych obowiązków. Bez względu na rodzaj objawów , każda niesprawność równowagi stanowi wskazania do intensywnej rehabilitacji.

Wszystkie te założenia Fundacja może realizować dzięki wsparciu i zaangażowaniu w projekt wolontariuszy, tłumaczy przewodników oraz tłumacza języka migowego.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w naszym projekcie osoby z wyżej wymienionymi niepełnosprawnościami.

Skip to content